Humanisme i tid og rom
tegneserieteori.no august

Portretter på flukt
Le Monde diplomatique sept

Knock Outsider Komiks
Kunstforum 2/2017

Tegneren fra Tunisia
Numer 2/2017