De andres strek
Numer 2/2018

Bortenfor Bollywood
Le Monde diplomatique juli

Linjene i landskapets kurver
Kunstforum 2/2018

Sprint på skauen
Numer 2/2018