Chicagos svarte serier
Le Monde diplo september

Tegn i tiden
Kritiker #57-58 2021

Strekk i streken
Le Monde diplo juli

Sykdom i serier
Numer 3/2020