Historien på sine skuldre
Le Monde diplo mars

Tegn i tiden
Kritiker #57-58 2021

Flotte kvinneportrett
tegneserieteori.no mars

Sykdom i serier
Numer 3/2020