Falske biografier
Le Monde diplomatique juli
Making Munch and Merz
Comicosity 23. mai
Bilder fra babelsk barndom
Numer 2/2016

Essay: tegnet tegneseriehistorie
Prosa 1/2016